تبلیغات


خسته

بزرگ تر میشی و متفاوت تر...

یه روزایی می گفتم دوست دارم این قدر شلوغ باشم که فرصت فکر کردن نداشته باشم، این قدر مفید باشم که خودم خسته بشم... 

این روزا خسته شدم، یکم خسته ام و دنبال آرامش می گردم، چند تا مصداق از آرامش برا خودم دارم، گاهی طبیعت، گاهی حرم، گاهی خلوت، گاهی سفر ... اما این روزا دنبال یه جیز دیگه می گردم... یه جنس آرامش دیگه. نمی دونم زندگی دور باطله... می چرخی می چرخی و تازه میرسی جای اولت... فقط تجربت بیشتر میشه و چرخیدن رو یاد میگیری...

خدایا زمان می خوام برا فکر کردن، زمان می خوام برا تمرکز کردن، کمک می خوام برا فهمیدن، تشخیص دادن، انتخاب کردن و ...

یکم گیجم این روزا...

 

 منبع این نوشته : منبع