تبلیغات


لطف خدا

وقتی گیر می کنی تو مخمصه همش به لطف خدا امید داری، هیچ وقتم نا امیدت نمی کنه...

اما وقتی خرت از پل رد میشه میفته ت وسراشیبی خودت و یادت میره همه اون لطف ها و توجه ها رو...

عادت می کنی به زندگی روزمره، عادت می کنی به هر اون چه که بهت داده و بیشتر می خوای...

امان از فراموش کاری اون بنده هایی که فقط تو سختی ها یاد خدا می کنند...

 منبع این نوشته : منبع